fogar do santiso

Ponte en contacto con nos

Axudámosche no que precises.

fogar do santiso

Ponte en contacto con nos.

Axudámosche no que precises.

Contacta agora co equipo

Fogar do Santiso.

Informámoslle de que os datos facilitados, polo titular deste e/ou por un terceiro no seu nome, serán tratados, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RGPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5. decembro (LOPDGDD), para xestionar a reserva solicitada en función da relación precontractual xerada (art. 6.1. b) GDPR) e obter datos estatísticos. Os datos tratados conservaranse durante o tempo necesario para o seu mantemento a terminación do tratamento ou mentres existan prescricións legais que determinen a súa custodia e non lle sexan comunicadas terceiros agás o cumprimento das obrigas legais e a aqueles que presten o servizo para xestionar a súa solicitude alcance dun contrato de servizos. O titular dos datos ten dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e limitación ou oposición ao seu tratamento ante o Responsable, Fogar do Santiso, S.L.. Lugar de Trasellas, 13 - 15886 Luou (A Coruña). Correo electrónico: fogar@fogardosantiso.es. Tamén tes dereito a presentar un reclamación ante a Autoridade de Control (www.aepd.es), se se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente. Podes ampliar esta información na Política de Privacidade.