Eventos únicos i exclusivos

Creando Experiencias Máxicas e Ancestrais

Mergúllate no Universo Fogar!!

Déixate levar a unha Experiencia Máxica e Ancestral da man das nosas Meigas e Druidas.

A nosa paixón farache gozar dunha Experiencia única e exclusiva onde o convencional non ten lugar.

Eventos únicos i exclusivos

Creando Experiencias Máxicas e Ancestrais

Mergúllate no Universo Fogar!!

Déixate levar a unha Experiencia Máxica e Ancestral da man das nosas Meigas e Druidas.

A nosa paixón farache gozar dunha Experiencia única e exclusiva onde o convencional non ten lugar.

bodas fogar do santiso

Vodas MÁXICAS

Adeus ao protocolo. Preparamos a tua boda más auténtica e orixinal. Cásate connosco!

INCENTIVOS

Quén dixo que os eventos de empresa eran aburridos? Elixe unha experiencia gastronómica que os fará inolvidables!

fogar do santiso bodas
Informámoslle de que os datos facilitados, polo titular deste e/ou por un terceiro no seu nome, serán tratados, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RGPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5. decembro (LOPDGDD), para xestionar a reserva solicitada en función da relación precontractual xerada (art. 6.1. b) GDPR) e obter datos estatísticos. Os datos tratados conservaranse durante o tempo necesario para o seu mantemento a terminación do tratamento ou mentres existan prescricións legais que determinen a súa custodia e non lle sexan comunicadas terceiros agás o cumprimento das obrigas legais e a aqueles que presten o servizo para xestionar a súa solicitude alcance dun contrato de servizos. O titular dos datos ten dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e limitación ou oposición ao seu tratamento ante o Responsable, Fogar do Santiso, S.L.. Lugar de Trasellas, 13 - 15886 Luou (A Coruña). Correo electrónico: fogar@fogardosantiso.es. Tamén tes dereito a presentar un reclamación ante a Autoridade de Control (www.aepd.es), se se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente. Podes ampliar esta información na Política de Privacidade.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.