fogar do santiso

Fogar Consultores

Axudámosche a conseguir os impactos positivos que buscas.

fogar do santiso

Fogar Consultores

Te axudamos a conseguir os impactos positivos que buscas.

Somos consultores que nacemos

No campo

Sumamos máis de 25 anos en restauración e produción agroalimentaria. Somos un equipo multidisciplinar de especialistas en estratexias 360º, pioneiros en ecoloxía e economía circular.

Traballamos dende o propósito ata a orixe, xerando os ecosistemas necesarios para lograr os obxectivos e melloramos o impacto positivo das compañías, sempre dende a acción estratéxica.

Poñemos o noso know-how ao servicio de empresas, produtores e emprendedores para que alcancen un impacto positivo social, medioambiental e ecolóxico, a través da xestión empresarial e a dixitalización, para conseguir máximos en sostibilidade. Axudamos a crear oportunidades no noso territorio.

NON FALAMOS DE PLANS DE SOSTIBILIDADE, ACTUAMOS

Os nosos clientes

Grazas por confiar en Fogar

Qué nos diferencia

Somos un grupo empresarial galego co corazón posto na sostibilidade e a ecoloxía, con un equipo multidisciplinar de especialistas en estratexias 360º.

A nosa metodoloxía propia, basada en +25 anos de experiencia que adaptamos a cada cliente, proporcionando así a mellor resposta posible.

O noso compromiso orientado a resultados, que garantiza os obxectivos e eficiencias marcados.

Os nosos

Servizos

Estratexia Comercial

 • Diagnóstico da posición de mercado (DAFO).
 • Xestión de provedores: análise e xestión do gasto.
 • Route to market.
 • Deseño das palancas de control e indicadores para o seguimento.
 • Cadro de mando.
 

Deseño e implantación de proxectos piloto orientados á sostibilidade.

 • Diagnóstico inicial.
 • Xestión e Valoración de residuos.
 • Deseño de modelos.
 • Implantación e monitorización.
 • Deseño de cadro de mandos.

Auditoría de procesos:

 • Deseño de estratexia circular.
 • Integración técnica de procesos produtivos e plans de calidade.
 • Auditorías.
 • Formación e capacitación.

Completa o formulario

E porémonos en contacto o antes posible!

Le informamos que los datos facilitados, por el titular de los mismos y/o por un tercero en su representación, serán tratados, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con el fin de gestionar la reserva solicitada en base a la relación precontractual generada (art. 6.1. b) RGPD) y obtener datos estadísticos. Los datos tratados se conservarán durante el tiempo necesario para mantener la terminación del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que determinen su custodia y no sean comunicadas a terceros salvo para el cumplimiento de obligaciones legales y a quienes le presten el servicio para gestionar su solicitud no alcance de un contrato de servicio. El titular de los datos tiene derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y limitación u oposición a su tratamiento frente al Responsable, Fogar do Santiso, S.L.. Lugar de Trasellas, 13 - 15886 Luou (A Coruña). Correo electrónico: fogar@fogardosantiso.es. Usted también tiene derecho a presentar uno denuncia ante la Autoridad de Control (www.aepd.es), si se considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Puede ampliar esta información en la Política de privacidad.