CHANGEMAKERS
man-wheat-field-looking-away

CHANGE MAKERS · A Nosa Consultora

Durante décadas demos forma ó noso proxecto de economía circular e axudamos ás organizacións máis próximas a nós a ter un impacto positivo na sociedade e na contorna a través da sostibilidade. Desde o apoio a iniciativas de producción ecolóxica, ata a mentorización de cooperativas do sector primario con recoñecidos casos de éxito.

“Axudamos ás organizacións máis próximas a nós a ter un impacto positivo na sociedade e na contorna”

Agora, que a sostibilidade é a linguaxe común para todos; alimentada polo Acordo de París, o acordo verde da UE, e unha crecente demanda dos consumidores. Decidimos poñer en valor o noso Know-How a través de CHANGE MAKERS para acelerar o xiro verde que precisa a nosa sociedade.

Estamos orgullosos de combinar a visión técnica da economía circular co análise e actuación do consulting. Para este obxectivo desenrolamos unha sólida aproximación para poder guiar ós nosos clientes cara transicións que sexan garantías de éxito.

Avaliación e Estimación
Deseño de Estratexias
Transformación e Implementación
Actuación e Creación de Cultura
TRACKING DE PROGRESO E REDESEÑO

ECONOMÍA CIRCULAR

Ofertamos solucións integradas para crear transicións cara unha transformación circular. Identificamos as oportunidades de creación de valor dentro da cadea produtiva e desenrolamos novos estándares, operacións e modelos de negocio.

 • Política das 3R
 • Creación de Valor Desde Residuos
 • Descarbonización
 • Zero Waste

SOSTIBILIDADE

Alineamos os retos da tua empresa os retos de sostibilidade.
Deseñamos, planificamos e executamos proxectos con impacto real.
Capacitámosche na xestión dos riscos sociais e ambientais.
Comunicamos o valor que xera a tua organización.

 • Plans Estratéxicos
 • Desenvolvemento Sostible
 • Proxectos con Impacto social
 • Xestión de Riscos Ambientais

SOLUCIÓNS RURALIZADORAS

Creamos, implementamos e integramos solucións que crean valor desde a alimentación consciente optimizando os recursos naturais. Os nosos consultores traballan para crear estratexias que melloren os procesos produtivos para reorientalos cara os obxectivos de desenrolo sostible.

 • Estratexias Ruralizadoras
 • Transformación Agroalimentaria
 • Mellora de Procesos Produtivos
 • Xestión de Subvencións

ESTÁNDARES DE CALIDADE

Analizamos e creamos procesos para acadar os estándares de calidade alimentaria esixidos polas autoridades sanitarias. A nosa traxectoria aportounos un expertise diferencial avalado polo noso modelo de restauración ecolóxica organizada que da de comer a centos de miles de persoas cada ano.

 • Deseño de Procesos
 • Plans de Calidade
 • Auditorías
 • Formación e Capacitación
Esta web usa cookies e precisa do teu consentimento