AVISO LEGAL

 

 

FOGAR DO SANTISO, S.L. é o responsable do presente sitio web www.fogadosantiso.es e, en diante tamén “o Responsable”, quen pon ao dispor dos usuarios o presente documento para dar cumprimento ás obrigacións contidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE), BOE  N º 166, así como informar a todos os usuarios dos sitios web respecto a cales son as condicións de uso dos mesmos.

 

O presente documento ten por obxecto regular as condicións xerais polas que se rexe toda persoa que acceda a estes sitios web, considerado como usuario, quen ao navegar por eles comprometese á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí contidas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. Xa que logo, debe ler atentamente tanto estas condicións como as que regulan as distintas páxinas ou apartados, así como a política de privacidade e a política de cookies, e acepta o sometemento ás mesmas cada vez que acceda.

 

En caso de non estar consonte calquera das condicións aquí establecidas non deberá facer uso das páxinas web.

 

FOGAR DO SANTISO, S.L. resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer nos sitios web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación nos sitios web de FOGAR DO SANTISO, S.L.

 

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: www.fogardosantiso.es e www.terrasensus.es

Nome comercial:  FOGAR DO SANTISO

Denominación social:  FOGAR  DO SANTISO, S.L.

NIF:  B15964745

Domicilio social: Lugar de  Trasellas  nº 13 – Luou, Teo (A Coruña) – 15886

Teléfono: 981 805 948

E-mail contacto: fogar@fogardosantiso.es

E-mail exercicio dereitos: fogar@fogardosantiso.es

Inscrita no Rexistro (Mercantil / Público):  Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 2927, Secc. Xeneral, folio 34, páxina  nº  C-34880, Inscrición 1ª,

 

  1. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os sitios web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade de FOGAR DO SANTISO, S.L. ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos dos sitios web atopan debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

 

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte da titular web. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

 

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao responsable e que puidesen aparecer nos sitios web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos.  FOGAR  DO SANTISO, S.L. autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos dos sitios web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de www.fogardosantiso.es

 

O titular deste sitio web recoñece a favor do seu titular os dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

 

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos dos sitios web, pode facelo a través do correo electrónico fogar@fogardosantiso.es

 

  1. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

FOGAR DO SANTISO, S.L. non asume responsabilidade algunha derivada da información publicada nos seus sitios web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. En todo caso a información que se contén, procedente de fontes propias ou de terceiros, non constitúe a prestación dun servizo profesional nin é unha fonte de asesoramento. Xa que logo,  FOGAR DO SANTISO,  S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso aos sitios web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

Ademais, o responsable conta cunha activa participación nas redes sociais, publicando e poñendo ao dispor dos usuarios noticias, eventos e comentarios accesibles ao público en xeral.

 

Política de ligazóns

Os contidos enlazados nos sitios web www.fogardosantiso.es, e www.fogar.gal, rediríxense entre ellas pero tamén é posible que se redirixa a contidos de terceiros ,enlazando a outro sitios web de prestadores de servizos ou relacionados co Responsable, quen non pode controlar os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web o que conleva non asumir ningún tipo de responsabilidade respecto a estes contidos. No caso de que algún dereito de terceiros véxase afectado o Responsable procederá á retirada inmediata dos contidos que puidesen vulnerar a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, e tamén á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

FOGAR DO SANTISO, S.L. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non  limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente nas páxinas web do Responsable. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da  LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe nos sitios web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador dos sitios web.

Estes sitios web foron revisados e probados para que funcionen correctamente, con todo non podemos descartar a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ás páxinas web. En todo caso, FOGAR DO SANTISO, S.L. procura que os usuarios teñan o acceso continuado aos sitios web, pero en ningún caso garánteo, do mesmo xeito que a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no noso sitio web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.

Direccións IP 

Os servidores dos sitios web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada para o posterior procesamento coa finalidade de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Uso de Cookies

Os sitios web do responsable empréganse cookies técnicas, pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina, para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao concluír a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida destes.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrasen previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, entre outros, sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Nos sitios web do Responsables non se instalarán cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario, e poden empregarse cookies propias e de terceiros para fins analíticos e para mostrarlle publicidade personalizada en función dun perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación segundo se indique na política de cookies que o usuario sempre pode consultar.

En todo caso, lémbrase lle ao usuario que ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

 

  1. TRATAMIENTO DE DATOS PERSOAIS

Para máis información sobre a política de privacidade que rexe nestas páxinas web acceda á ligazón “Política de privacidade”.

 

  1. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con ambos os sitios web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.