Fogar do Santiso, elixido polo Ministerio de Turismo como modelo de economía circular

O grupo empresarial Fogar do Santiso, pioneiro na aplicación da ecoloxía á produción agroalimentaria e á restauración sostible, serviu de modelo de inspiración ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para elaborar a ‘Guía de Boas Prácticas para a Aplicación de a Circular da Economía no Sector Turístico’. A publicación fai propostas concretas de economía circular para reactivar o turismo afectado polo Covid e a crise climática, e priorizar a sustentabilidade dentro do sector.


A guía presentada hoxe pódese consultar na páxina web de SEGITTUR. A publicación achega un novo modelo de produción e consumo para que os produtos, materiais e recursos permanezan activos o maior tempo posible, cun mínimo desperdicio e o máximo aproveitamento.

Fonte: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/fogar-do-santiso-elegido-por-el-ministerio-de-turismo-como-modelo-de-economia-circular?amp=1