ORIXE DO FOGAR DO SANTISO

A familia Santiso abre o fogar despois de moitos anos adicados á promoción da cultura galega a través da música tradicional, da poesía e da recuperación das tradicións populares.